HÀNH TRÌNH TÌM LẠI

Đúng một năm kể từ ngày mấy anh em vác balo băng rừng đến Đam Rông, lúc ấy chẳng ai biết đường, chỉ biết dò dẫm theo từng dấu vết mờ nhạt được kể lại bởi những người già trong làng. Mà cũng chẳng có đường đâu. Thời gian đã che phủ con đường mòn gùi gạo gùi muối từ phố về buôn, cứ thế đoán đoán rồi dò dẫm mà đi. Những thách thức trên đường, từ những dây bẫy dài hàng km, đến những bãi khai thác gỗ, những ổ heo rừng... tất cả đều ẩn chứa nhiều rủi ro.

Sau vài lần điều chỉnh, chúng tôi hoàn thiện và gọi đó là con đường bị lãng quên của cha ông đồng bào K'Ho. Rồi nhiều bạn đã đồng hành cùng chúng tôi để tìm lại lịch sử, tìm lại một góc văn hoá xém bị lãng quên.

Một năm sau, chúng tôi lại đi tiếp theo tiếng gọi của đại ngàn, với những dấu hiệu được lượm nhặt từ những ngày lê la trong các buôn làng, tìm về những nơi chẳng mấy ai tới lui. Mẹ thiên nhiên luôn hào phóng, vĩ đại và ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu...

YOUR CART

  • There are no products in your cart!

  • TOTAL:
  • 0₫
View cart